ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

SELECT – ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ

ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε.

ASTRAS AGRICULTURAL MACHINERY

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.

ΚΑΜΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ & ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.

ΜΑΞΙΜ LOGISTICS A.E.