Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΡΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η μελετητική – κατασκευαστική εταιρεία ΔΟΡΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους διπλωματούχους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και στοχεύει στην εύρεση, σχεδιασμό και υλοποίηση της βέλτιστης οικονομοτεχνικής λύσης, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της.

Η μακροχρόνια παρουσία και ενασχόληση με τον κλάδο των κατασκευών, μας έχει δώσει τη δυνατότητα επιλογής και συνεργασίας με τα καλύτερα συνεργεία εργατοτεχνιτών της χώρας, ενώ η συνεχής παρακολούθηση της προόδου της τεχνολογίας των υλικών, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα κορυφαία υλικά δόμησης.

Η εμπειρία μας και η συνεχής κατάρτιση των στελεχών μας, εγγυάται τον άρτιο σχεδιασμό των μελετών κάθε έργου. Η άριστη γνώση της νομοθεσίας, παράλληλα, διασφαλίζει τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις των πελατών μας σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

private-clients-890x1024-1
entrepreneurs-890x1024

ΔΟΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Νικόλαος Δόρτης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΟΡΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού από το University College of London στο Construction Economics & Management.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει πάνω από 100 οικοδομικές άδειες μεγάλων ιδιωτικών έργων, πάνω από 2000 στατικές μελέτες οικοδομικών έργων, πάνω από 200 επιβλέψεις και πάνω από 100 κατασκευές οικοδομικών έργων.