ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΚΤΙΡΙΟΥ

Σε ηλεκτρονικό μητρώο θα είναι όλες τις καταχωρήσεις ιδιοκτησιών με τα…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εκτεταμένη εμπειρία μας στο κατασκευαστικό χώρο μας δίνει τη…

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ

Κατά το στάδιο της κατασκευής, ο επιβλέπων μηχανικός ορίζεται από….

PROJECT MANAGEMENT

Η Κατασκευαστική μας εμπειρία, σε συνδυασμό με τις σπουδές μας…

ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε πλήρως την διαδικασία για την….

ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι στατικές μελέτες αφορούν τη φάση προμελέτης, οριστικής μελέτης…

INTERIOR
DESING

Η εταιρία μας διαθέτει ταλαντούχους αρχιτέκτονες, που μπορούν να…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το ΠΕΑ πρέπει πάντα να συνοδεύεται από συστάσεις για βελτίωση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Με την πολυετή εμπειρία μας, οργανώνουμε και διαχειριζόμαστε…

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Ν.4495/2017

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή…

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την βέλτιστη…