Στατικές μελέτες πάσης φύσεως. Κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία μας εμπιστεύονται τα κτίρια τους στον τομέα των στατικών μελετών . Πέρα από τα στατικά συμβατικών κατασκευών κατοικιών Ο/Σ , είμαστε κορυφαίοι στα στατικά μεταλλικών κατασκευών, και μπορούμε να εκπονήσουμε μελέτες φέρουσας τοιχοποιίας , προεντεταμένων κατασκευών από Ο/Σ, γεφυρών από Ο/Σ και γενικά οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας στατική μελέτη καθώς και στατικές ενισχύσεις κτιρίων.