ΔΟΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
Master in Construction Economics & Managment UCL

Ο Δόρτης Νικόλαος αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία απέκτησε και Master in Construction Economics & Management στο University College of London.
Το κατασκευαστικό “boom” που κράτησε μέχρι το 2008 του έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με πολύ μεγάλα ιδιωτικά έργα από πολύ μικρή ηλικία. Εν συνεχεία μαζί με τον Άγγελο Κουταλά και τον Πασχαλίδη Κωνσταντίνο ίδρυσε την «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» η οποία ασχολήθηκε με ανέγερση κατοικιών με το σύστημα της αντιπαροχής.
Η επαγγελματική εμπειρία του περιλαμβάνει, πάνω από 100 οικοδομικές άδειες μεγάλων ιδιωτικών έργων, πάνω από 2000 στατικές μελέτες οικοδομικών κτιριακών έργων και πάνω από 200 επιβλέψεις οικοδομικών έργων.

22