Υπαχθείτε στις διατάξεις του Ν.4495/17 με ταχύτητα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Άμεση και λεπτομερής αποτύπωση του ακινήτου σας και πλήρης ενημέρωση για το πλήθος και το είδος των αυθαιρεσιών. Η ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση της νομοθεσίας μας επιτρέπει να σας προτείνουμε τον πιο οικονομικό τρόπο για να ενταχθείτε στον Ν4495/17 πληρώνοντας το λιγότερο δυνατόν νόμιμο πρόστιμο.

• Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών – σχεδίων .

• Παράδοση πλήρους φακέλου με έγγραφα και σχέδια των τακτοποιημένων κατασκευών σας.