Έχοντας επιβλέψει κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατασκευών, είμαστε από τους λίγους μηχανικούς που είναι τόσο κοντά στα εργοτάξια και στην κατασκευή. Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου σας θα είναι υψηλής ποιότητας ώστε να προλαμβάνονται όλα τα λάθη και οι κακοτεχνίες. Ύψιστη προτεραιότητα μας είναι η πρόληψη και αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.