Είμαστε πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές από το ΥΠΕΚΑ και ερχόμαστε άμεσα στο κτίριο σας για να διεξάγουμε την ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδώσουμε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Κατόπιν σας προτείνουμε συγκεκριμένους τρόπους ώστε να αναβαθμίσετε ενεργειακά το κτίριο σας και έτσι να εξοικονομήσετε χρήματα. Αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται με τη χρηματική βοήθεια του προγράμματος εξ’ οικονομώ στο οποίο σας βοηθάμε να υπαχθείτε.