Άδειες λειτουργίας, Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και διεκπεραίωση των απαιτούμενων μελετών στις αντίστοιχες υπηρεσίες . Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση Βιοτεχνιών / Βιομηχανιών, Επαγγελματικών Εργαστηρίων, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Εκπαιδευτηρίων / Φροντιστηρίων, Συνεργείων Αυτοκινήτων, Αποθήκες Τροφίμων, Αποθήκες Logistics, Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων.