Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των κτιρίων, αυτοτελών ή διηρημένων ιδιοκτησιών, μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, το ΚΑΕΚ, το ιστορικό αλλά και το περιεχόμενο των οικοδομικών αδειών, την ενεργειακή κλάση των κτιρίων, τις δηλώσεις ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, τον τύπο στατικού  ελέγχου της κατασκευής και τα τοπογραφικά στοιχεία του οικοπέδου ή γηπέδου. 

Η ΔΟΡΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχοντας γνώση και κατανόηση της νομοθεσίας εγγυάται άμεση και λεπτομερή αποτύπωση του ακινήτου σας, οδηγώντας στην ορθή δημιουργία της Ταυτότητας της ιδιοκτησίας σας.