ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4178/13

.

Υπαχθείτε στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4178/13 με ταχύτητα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα. • Άμεση και λεπτομερής αποτύπωση του ακινήτου σας και λεπτομερή ενημέρωση για το πλήθος και είδος των αυθαιρεσιών, • Η λεπτομερή γνώση της νομοθεσίας μας επιτρέπει να σας προτείνουμε τον οικονομικότερο τρόπο για να ενταχθείτε στον Ν4178/13 πληρώνοντας το λιγότερο δυνατόν νόμιμο πρόστιμο. • Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών – σχεδίων . • Παράδοση πλήρους φακέλου με έγγραφα και σχέδια των τακτοποιημένων πλέον κατασκευών σας.

Επικοινωνήστε