ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

.

Η πολυετή εμπειρία μας στο χώρο μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την αξία οποιουδήποτε ακινήτου στην Β.Ελλάδα καθώς και να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες αξιοποίησης του ακινήτου με βάση την νομοθεσία αλλά και την εμπορικότητα της περιοχής.

Επικοινωνήστε