ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

.

Άδειες λειτουργίας, Μελέτη Περιβαντολλογικών επιπτώσεων. Οι συνεργάτες του γραφείου μας αναλαμβάνουν την εκπόνηση και διεκπεραίωση των απαιτούμενων μελετών στις αντίστοιχες υπηρεσίες . Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση Βιοτεχνιών / Βιομηχανιών Επαγγελματικών Εργαστηρίων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτηρίων / Φροντηστηρίων Συνεργείων Αυτοκινήτων Σταθμών Αυτοκινήτων Αποθήκες Τροφήμων Αποθήκες Logistics Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων Αδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Επικοινωνήστε